TIN TỨC
Xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật
Tin đăng ngày: 19/12/2015 - Xem: 1512
 

Theo kết quả điều tra, thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện cả nước đã phát hiện trên 1.153 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, gồm 289 kho lưu giữ và 864 khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố.
 

Qua phân tích mẫu đất tại 59/289 kho hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và khu vực xung quanh kho chứa do Tổng cục Môi trường tiến hành, hàm lượng Lindan vượt dao động từ 3 đến 1.025,9 lần, hàm lượng DDT vượt từ 5 đến 20.500 lần so với QCVN 15:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Còn tại 267/864 khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu cho thấy hàm lượng DDT vượt QCVN 15:2008/BTNMT dao động từ 1 đến 14438,7 lần.

* Những giải pháp sẽ thực hiện

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra, ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1964/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước. Theo đó, từ năm 2010 đến 2015 tập trung xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 240 điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng của 15 tỉnh, thành phố. Từ năm 2016 đến 2025, tiếp tục điều tra, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 95 điểm tồn lưu còn lại của 9 tỉnh, thành phố.

Mới đây, trong Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 2/9/2012 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 cũng đã đưa mục tiêu xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện 100 khu vực bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra. Đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong việc xử lý, phục hồi môi trường tại các khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật gây ra đang ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng và cả thế hệ mai sau.

Tin tức khác:
Vận chuyển hóa chất công nghiệp như nào cho an toàn? (28/8/2020)
Nghệ An thu hút được 1000 dự án sau nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (4/6/2018)
Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Vinagreen (2/6/2018)
Hơn 80 doanh nghiệp, bệnh viện được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý môi trường (22/12/2016)
Xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật (19/12/2015)
Quy trình cam kết bảo vệ môi trường (19/12/2015)
Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường (19/12/2015)
Các thủ tục môi trường (19/12/2015)
 

Công ty TNHH Quang Minh Thành Vinh
Địa chỉ: Số 11 ngõ 103 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh
Điện thoại: 0912 416 758 - 0395 877 855 
Email: [email protected]
Website: http://dichvuvinh.com

Facebook chat

0912.416.758