Trang chủ | Vệ sinh môi trường | Xử lý ô nhiễm chất thải
Thu gom xử lý tiêu hủy rác thải
Đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại
Xử lý đất ô nhiễm và thuốc bảo vệ thực vật
 

Công ty TNHH Quang Minh Thành Vinh
Địa chỉ: Số 11 ngõ 103 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh
Điện thoại: 0912 416 758 - 0395 877 855 
Email: [email protected]
Website: http://dichvuvinh.com

Facebook chat

0912.416.758