NGƯỜI GIÚP VIỆC
Viện KH và PT Công nghệ Môi trường định kỳ tổ chức lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh Khí LPG
Tin đăng ngày: 28/8/2020 - Xem: 379
 
  1. Nội dung huấn luyện:

Tuân thủ đúng quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương;

  1. Địa điểm, thời gian và mức học phí:

- Địa điểm: Hội trường Tầng 3 Công ty Xăng dầu Nghệ An, Số 04 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, Nghệ An.

- Thời gian huấn luyện: bắt đầu từ 07h00’ ngày 04/7/2020.

                Upload

- Đối tượng tham gia huấn luyện là:

          * Nhóm 1:

          + Người đứng đầu và cấp phó cơ sở kinh doanh khí;

          + Người đứng đầu và cấp phó các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

          * Nhóm 2:

          + Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở;

          + Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

          * Nhóm 3:

Người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.

              Upload

<< Người giúp việc >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công ty TNHH Quang Minh Thành Vinh
Địa chỉ: Số 11 ngõ 103 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh
Điện thoại: 0912 416 758 - 0395 877 855 
Email: [email protected]
Website: http://dichvuvinh.com

Facebook chat

0912.416.758